top of page

ISHOD PROCESA UČENJA

Student je stekao osnovna teorijsko-metodološka, naučna i stručna znanja iz oblasti Teologije.


Student je usvojio veštine i stekao znanja iz engleskog jezika.


Student je usvojio veštine i stekao osnovna znanja iz Biblijsko Grčkog (Koine) jezika.


Student je upoznat sa Hermeneutičkim teorijsko-metodološkim pristupima tumačenju Biblijskih tekstova.


Student je razvio veštine razumevanja, analize i vrednovanja Teoloških književnih dela.


Student je razvio veštine kritičkog mišljenja, analitičnosti, sintetičkog zaključivanja i aktivnog odnosa prema sebi i drugima u procesu obrazovanja i saradnje sa drugima.


Student je razvio veštine govorništva i propovedanja, kao i veštine rada sa decom i mladima i veštine osnivanje crkava.


Student poseduje sposobnost samoevaluacije i autorefleksije, kao i svest o neophodnosti doživotnog intelektualnog i profesionalnog usavršavanja.


Student je osposobljen za dalje obrazovanje kroz master i doktorske studije, odnosno, za dalje stručno usavršavanje kroz specijalističke studije i projekte za profesionalno usavršavanje.

 

bottom of page