top of page

Konferencija - Vrnjačka Banja 2022 - Tema: Prebivati u Hristu
Predavač: Pastor Bartel Elshout

Konferencija - Vrnjačka Banja 2022 - I Dan

Konferencija - Vrnjačka Banja 2022 - II Dan

Konferencija - Vrnjačka Banja 2022 - III Dan

Konferencija 500 godina reformacije - Video klip

Prezentacija Balkanskog Teološkog Fakulteta

Predavanje na temu "Blagodat za Misiju" - Ian Parry - 1.deo

Predavanje na temu "Blagodat za Misiju" - Ian Parry - 2.deo

bottom of page