top of page

USLOVI ZA UPIS OSNOVNO TEOLOŠKOG STUDIJSKOG PROGRAMA


U prvi semestar osnovno teološkog studijskog programa mogu se upisati sva lica (muško i žensko) sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.
Uslov za upis na osnovni studijski program Teologije na Balkanskom Teloškom Fakultetu u Nišu jeste želja tj. potreba za teološkim obrazovanjem koja je prepoznata od strane lokalne crkve koja šalje studenta.
Student mora imati najmanje dve preporuke od svog tj Pastora lokalne zajednice koja ga šalje i od crkvenog đakona ili starešine.
Prioritet za upis imaju lica koja osećaju direktan poziv od Gospoda u pastoralnu službu. Takođe lica koja su već u službi (pastori, misionari, osnivači crkava, učitelji nedelnjih škola) a nedostaje im teološko obrazovanje i usavršavanje.
U slučaju da osoba ne pripada ni jednoj Evanđeoskoj ili drugoj hrišćanskoj crkvi a ima želju da studira, BTF će zakazati razgovor i predložiti određene korake.


Neophodna dokumentacija za upis:


Diploma srednje škole


Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)


Dve fotografije (veličina za pasoš)


Čitko popunjeni formulari za upis i preporuke (dobijeni od fakulteta)


Zdravstveno uverenje

 * Ukoliko student nema završen IV stepen srednje škole, potrebno je da u toku prve godine studija vanredno upiše i tokom studiranja na BTF-u dostavi svedočanstvo o završenom IV stepenu.

bottom of page