top of page

NASTAVNI PLAN I OPIS PREDMETA

Ukupno ESPB bodova za 4 akademske godine
VIII semestra: 180

’’ESPB” -  Evropski sistem i akumulacija bodova

45 bodova po godini

AKADEMSKA GODINA I

Semestar 1 - 2

AKADEMSKA GODINA II

Semestar 3 - 4

AKADEMSKA GODINA III

Semestar 5 - 6

AKADEMSKA GODINA IV

Semestar 7 - 8

* Student bira 5 izbornih predmeta od 10 ponudenih. 45 ESPB u VIII semestru ukljucuju 4
obaveznih predmeta, 5 izbornih i Diplomski rad.

bottom of page