top of page

CILJEVI I ISHOD STUDIJSKOG PROGRAMA BTF-a

Budući da je BTF Misijski orijentisan fakultet studijski program ima za cilj da omogući studentima da steknu neophodna  Teološka znanja i Pastoralne veštine, i da ih osposobi da stečena znanja i veštine primenjuju u praktičnom radu. Cilj studijskog programa jeste:
Sticanje osnovnih teorijsko-metodoloških, naučnih i stručnih znanja iz oblasti Teologije sa akcentom na Pastoralnu i Misijsku službu.
Razvijanje jezičkih (Grčki i Engleski) veština i kompetencija studenata u engleskom kao stranom govornom jeziku i grčkom (Koine) Novozavetnom jeziku: jezička kompetencija koja se ogleda u sintezi integrisanih jezičkih veština (govorenje, čitanje, slušanje i pisanje) sa znanjima iz oblasti gramatike, vokabulara kao i upotrebe jezika.
Razvijanje veština razumevanja, analize i vrednovanja književnih dela iz oblasti Teologije.
Sticanje osnovnih teorijsko-metodoloških, naučnih i stručnih znanja iz oblasti metodike nastave.
Razvijanje veštine kritičkog mišljenja, analitičnosti, sintetičkog zaključivanja i aktivnog odnosa prema sebi i drugima u procesu obrazovanja i saradnje sa drugima i razvijanje onih individualnih kvaliteta i sposobnosti studenata koje mogu doprineti njihovom kvalitetnijem profesionalnom radu u budućnosti.
Osposobiti studenta kroz praktične vežbe i rad u oblasti govorništva, propovedanja, rada sa decom i omladinom, misije i osnivanje crkava.


ISHOD PROCESA UČENJA


Student je stekao osnovna teorijsko-metodološka, naučna i stručna znanja iz oblasti Teologije.


Student je usvojio veštine i stekao znanja iz engleskog jezika.


Student je usvojio veštine i stekao osnovna znanja iz Biblijsko Grčkog (Koine) jezika.


Student je upoznat sa Hermeneutičkim teorijsko-metodološkim pristupima tumačenju Biblijskih tekstova.


Student je razvio veštine razumevanja, analize i vrednovanja Teoloških književnih dela.


Student je razvio veštine kritičkog mišljenja, analitičnosti, sintetičkog zaključivanja i aktivnog odnosa prema sebi i drugima u procesu obrazovanja i saradnje sa drugima.


Student je razvio veštine govorništva i propovedanja, kao i veštine rada sa decom i mladima i veštine osnivanje crkava.


Student poseduje sposobnost samoevaluacije i autorefleksije, kao i svest o neophodnosti doživotnog intelektualnog i profesionalnog usavršavanja.


Student je osposobljen za dalje obrazovanje kroz master i doktorske studije, odnosno, za dalje stručno usavršavanje kroz specijalističke studije i projekte za profesionalno usavršavanje.

 

bottom of page